Vrije sluitingstijden horeca: gemeente Leeuwarden is onwetend, bang en niet capabel

doodstad sluitingstijden

D66 heeft in de gemeenteraad voorgesteld om een groter gebied in Leeuwarden te vrijwaren van verplichte sluitingstijden voor horeca. Het voorstel heeft het niet gehaald. Want Leeuwarden wordt geregeerd door angst en onwetenden.

Leeuwarden wil van alles. De stad wil bruisen, een heuse studentenstad zijn en in 2018 de bakermat van cultuur worden. Maar de simpelste randvoorwaarden voor al die pijlers worden categorisch door het stadsbestuur weggehoond. Dan wordt het nooit wat. Denk bijvoorbeeld aan het gedoe rondom CityRock en De Bult. Het evenement werd vorig jaar gehouden op De Bult en dat was een groot succes.

Gemeente Leeuwarden versus festivals

Volgens de organisatie, de bezoekers en eigenlijk iedereen, behalve enkele klagers. Er zijn wel 22 klachten binnengekomen. Reden voor de gemeente om een streep te zetten door De Bult als festivallocatie. Bruisen, gezelligheid en cultuur mag, maar de inwoner die voor zijn rust in de stad woont, mag niet gehinderd worden. Ook Welcome tot he Village heeft struggles met de gemeente.

Eind maart hebben ze het stadsbestuur een brandbrief gestuurd omdat nieuw gemeentelijk beleid het een stuk lastiger maakt om een festival te organiseren. Zo is voorgesteld om het aantal decibel terug te dringen en moet WttV meer dokken om het festival te mogen organiseren. “Maatregelen die het ondernemerschap van festivals beknotten en de stad uitjagen,” pent WttV in de brandbrief.

Domme vragen bestaan wel

Maar in de discussie rondom de sluitingstijden komt de achterlijkheid van de gemeente pas echt naar boven. Het voorstel van D66 pleit voor onbeperkte sluitingstijden omdat het de overlast zou terugdringen, omdat het zorgt voor gelijkheid en omdat het voor horecapersoneel lastig is om iedereen om 5:00 uur de deur uit te werken. Klinkt plausibel, maar niet op het stadhuis.

De PvdA vraagt zich juist af of de suggestie van D66 niet een zware wissel op handhaving zou trekken, omdat de politie mogelijk om 7:00 uur nog in touw moet. Ik raad de PvdA aan om eens te gaan babbelen met de politie en collega’s in Groningen. Daar zijn de sluitingstijden sinds mensenheugenis helemaal vrij. Dat zorgt niet voor meer overlast, maar juist voor minder.

Daar is iedereen het in de Martinistad over eens, juist de politie. Doordat mensen gespreid op stap gaan door de nacht en niet massaal om 5:00 uur op straat staan, is de orde prima te handhaven in Groningen. Tuurlijk gebeurt weleens wat, maar het aantal incidenten in verhouding tot het aantal stappers ligt in de Groninger nacht erg laag. Lager dan in Leeuwarden zelfs.

Sluitingstijden – dom, dommer, domst

Abel Reitsma, van CDA, vraagt zich af of de caféganger überhaupt wel vrije sluitingstijden wil. Nou Abel, misschien moet je dat niet aan de raad vragen, maar aan de stapper. Dat hebben wij een tijdje geleden wel gedaan, via een poll op Facebook. Van de 360 deelnemers aan de vraag willen 253 onbeperkte sluitingstijden. De poll is wellicht niet representatief, maar 70 procent voor spreekt voor zich.

Leeuwarden vrije slutingstijden

Ook de opkomst bij Culturele Doodstad, het protest tegen de sluitingstijden waar ongeveer vijfhonderd stappers en kroegeigenaren aan meededen, maakt duidelijk dat vele cafégangers juist wel vrije sluitingstijden willen. Opmerkelijk is ook dat Addy Stoker, van Verenigd Links, zegt dat de hele verordening overbodig is. Omdat het al goed gaat met de horeca.

Vandaar dat het protest tegen de sluitingstijden wordt gesteund door Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leeuwarden. Vandaar dat de horeca in Leeuwarden spoedberaad heeft gehad over het voornemen van de gemeente om de sluitingstijden nog verder te beperken. Vandaar dat tal van kroegeigenaren vrezen voor hun voortbestaan als de beperking wordt doorgevoerd. Vandaar.

Leve de VVD, D66 en GroenLinks

De enige partijen in Leeuwarden die het goed zien, zijn D66, GroenLinks en VVD. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie denkt dat het wel meevalt met de overlast. Die hebben waarschijnlijk wel in Groningen rondgekeken. En volgens de VVD heerst er vooral veel angst in deze discussie. Dat klopt. De angst regeert, terwijl angst een van de allerslechtste raadgevers is.

Maar Leeuwarden handelt vanuit angst. Dat blijkt ook wel uit de opmerking van burgemeester Crone. De overlast is volgens hem juist wel het probleem. En dan niet zo zeer van die grote groepen die brallend door de stad trekken, maar juist van de gewone bezoekers. “Onderschat dat niet, mensen praten als ze uit cafés komen toch wat luider of hun fiets valt om, dat kan storend zijn.”

Burgemeester grossiert in achterlijke opmerkingen

Tergender wordt het niet. Hoe de neuk kun je nu Culturele Hoofdstad zijn, de bruisende stad zijn en de studentenstad zijn als inwoners van de binnenstad niet gestoord mogen worden door een omvallende fiets of door een paar mensen die nog wat babbelen als ze de kroeg verlaten. Het is wat, al dat leven in het centrum. Je zou er bijna rekening mee houden als je in de binnenstad gaat wonen.

Overigens gebruikt de burgemeester ook nog eens valse argumenten in deze discussie. Tijdens Culturele Doodstad heb ik hem geïnterviewd en gewezen op de ervaringen in Groningen, die haaks staan op de angst in Leeuwarden. Maar dat was onterecht volgens de burgervader. “Ook in Groningen zijn er restricties en is het niet vrijheid blijheid zoals weleens gesuggereerd wordt,” snauwde hij me toe.

Onzin, kolder, een leugen voor eigen bestwil. Deze woorden heb ik voorgelegd aan wethouder Joost van Keulen in Groningen. Die ligt nog dubbel van het lachen. In Groningen mag je, zodra je een horecavergunning hebt, zolang open als je zelf wilt. Ook al is dat het klokje rond. Het is zelfs een van de grootste succesfactoren van Groningen. Weet iedereen, behalve het bestuur van Leeuwarden.

Door Willem Groeneveld – de foto’s zijn van Culturele Doodstad en geschoten door Josan Annabel en Jeroen van de Bovenkamp

Ga het gesprek aan ( comments)