Stadsstrand stuurt evaluatie naar gemeente: strandwacht die zijn eigen strand keurt

Stadsstrand

Zoals bekend vinden wij wat van het Stadsstrand. Er is namelijk 110.000 euro gemeenschapsgeld ingestoken met als idee: “Een recreatievoorziening voor mensen die met mooi weer niet de stad uit hoeven en toch zand tussen hun tenen kunnen voelen en in een strandstoel het vakantiegevoel kunnen krijgen.”

Zo staat het Stadsstrand omschreven in de eerste plannen. En het wordt nog mooier: “Overdag voor moeders met kinderen die lopend of op de fiets naar het strand kunnen gaan om te zonnen en te spelen. Jongeren, die tegenwoordig geen auto meer hebben, kunnen hier een plek vinden waar ze hip en relaxed kunnen chillen. Een instant vakantiegevoel creëren voor mensen met smalle beurzen. Strandsfeer voor iedereen, middenin de stad! De trend ‘zoek het dicht bij huis’ een extra dimensie geven. Minder verplaatsingen (auto, vliegtuig) is minder milieubelasting!”

Geen Frankrijk maar Leeuwarden

Echt, heus, het staat allemaal in de originele plannen van eigenaren Ritske en Oane. Ze verwachten dat minder Leeuwarders met vliegtuig of auto op vakantie gaan vanwege het Stadsstrand. Laat dat even op je inwerken en neem daarin mee dat er dus ambtenaren akkoord zijn gegaan met de plannen en 110.000 euro subsidie hebben verleend. Andere pilaar onder het Stadsstrand is het ontplooien van watersportactiviteiten op het reepje zand. Met een zeilboot kom je er niet, maar voor suppen is het de ideale opstapplek. Dat lijkt in de praktijk te kloppen.

Want met de Sup Skool gaat het dikke prima. Het commerciële bedrijf huurt ruimte op het Stadsstrand voor de sup-avonden en daar komt volk op af. Dingetje is alleen: de Sup Skool is van de vrouw van Stadsstrand-eigenaar Ritske en gewoon een commercieel bedrijf dat nu met 110k subsidie ineens een daalders plekje heeft. Maar of het voor jongeren of moeders met kroost die willen chillen met mooi weer ook ideaal is? Getuige het aantal bezoekers valt dat smerig tegen. Zelden liggen er echt veel mensen op het strand, ook niet als dertig graden is.

Waterschap: beter niet zwemmen bij Stadsstrand

Dat is niet heel gek. Zo raadt het Waterschap ten zeerste af om daar in de Potmarge te zwemmen. Het gebied is namelijk een riooloverstort en zwemmen tussen de keutels is niet heel fris. Wat ook niet fijn is: om de tien minuten de trein van en naar Groningen op een paar meter afstand. Maar daar is wat op gevonden: treinreizigersinteractie. In de eerste plannen wordt dat zelfs als een voordeel beschreven. Echt waar. Zwaaien naar mensen in de trein is heel leuk op een strand, dat ze daar bij Scheveningen nog nooit aan gedacht hebben.

Wat ook opmerkelijk is: Ritske en Oane melden in de eerste plannen aan de gemeente dat er tal van partijen staan te popelen om gebruik te maken van het Stadsstrand. Zoals een kanoverhuurbedrijf in Leeuwarden, de freerunners van Lunatricks en de Praamvaarders. Gekke is: al die organisaties weten van niks. De Praamvaarders zien het Stadsstrand niet zitten als opstapplek, het kanoverhuurbedrijf bestaat niet meer en heeft nooit de intentie gehad om samen te werken met het Stadsstrand. En ook de Freerunners weten van niks.

Stadsstrand Groningen voor 4000 euro aangelegd

Realiteit versus fictie

Enfin, onze kritiekpunten zijn duidelijk. Met een mooi en beetje vals verhaal over een bruisend stadsstrand is meer dan een ton losgepeuterd bij gemeente en provincie. Resultaat is een desolaat reepje zand op een parkeerplaats waar eigenlijk niemand wil zijn. Het enige dat wel floreert is de Sup Skool, maar daar is de subsidie grotendeels niet voor aangevraagd. Reden voor ons om met enige regelmaat het strand onder de loep te nemen. Niet omdat we willen bashen, wel omdat we jongeren en moeders met kinderen in Leeuwarden een tof strandsstrand wensen, zeker voor 110k subsidie.

Daarom vragen we jaarlijks bij de gemeente de rapportage op die het Stadsstrand moet inleveren bij het stadhuis om het subsidiegeld te vergoelijken. Zojuist krijgen we de meest recente evaluatie binnen over het jaar 2017. Daar smullen we met zijn allen van, het is heerlijke lectuur omdat de sof van het stadsstrand aan alle kanten wordt goedgepraat. Normaal gesproken publiceren we een aantal passages uit de rapportage, maar dit keer pleuren we de complete evaluatie online, zodat iedereen kan meegenieten. Komt ‘ie:

Rapportage/evaluatie Stichting Stadsstrand Leeuwarden

In 2017 was de planning om als horeca faciliteit geopend te zijn, door vertraging in de verlening van de horecavergunning is dit niet geheel uit de verf gekomen. De lijn van 2016 is noodgedwongen doorgezet, veel bezoek gerelateerd aan de SUP activiteiten, een groeiend aantal recepties en vergaderingen en groeiend strandbezoek.

Begroting

De voornaamste exploitatie kosten van de stichting zijn de aflossing op de installaties en de maandelijkse lasten aan gas/water/elektrisch. De insteek van de stichting is om deze kosten te dekken met inkomsten uit huur en evenementen. De horeca heeft dit jaar nog niet kunnen bijdragen ivm de late toekenning van de vergunning. De exploitatie is nagenoeg sluitend voor 2017. De SUP Skool Leeuwarden en de bijeenkomsten op het stadsstrand hebben de kosten gedekt.

Openingstijden

In 2017 is het Stadsstrand meer open geweest, vooral in het voorseizoen toen het weer erg mooi was. Augustus en September is erg tegengevallen met het weer, dit had met name gevolgen voor de strand bezoekers. Vanwege vertraging in de verstrekking van de horecavergunning die uiteindelijk pas in juli verstrekt is, zijn de verwachte extra bezoekers uitgebleven. Het slechte weer en het ontbreken van de horeca heeft helaas niet geleid tot een verdubbeling van het aantal bezoekers.

Bezoekersaantallen

In het tweede jaar zijn er rond de 8000 bezoekers geweest op het stadsstrand. In het eerste jaar is gekozen voor een opstart zonder continue openstelling van het paviljoen om op die manier een naamsbekendheid op te bouwen om vervolgens in 2017 met de horeca te beginnen. De aanleiding van de oprichting van het stadsstrand is met name gericht op het verbeteren van de faciliteiten voor de Stand Up Peddelaars en in aansluiting daarop de recreatieve mogelijkheden in het stadscentrum te vergroten. De bezoekers zijn dan ook voor het overgrote deel met een aanleiding naar het Stadsstrand gekomen het SUPPEN of een bedrijfsbijeenkomst.

Bezoekersaantallen

De bezoekers zijn in grote lijn in te delen in een aantal categorieën.

Studenten/Scholieren (2500 bezoekers)

De grootste groep bezoekers (2500) waren de scholieren en studenten die met school of studenten vereniging naar het stadsstrand kwamen, in het kader van een sportactiviteit. De gemiddelde leeftijd van deze bezoekers was indicatief 50% tussen de 12 en de 18 en overige 50% tussen de 18 en 24. Het overgrote deel van deze bezoekers woonde in Leeuwarden of directe omgeving en van de studenten was het overgrote deel niet Nederlands. Dit is onveranderd ten opzichte van 2016, met dien verstande dat er meer en grotere groepen zijn geweest.

SUP Skool Leeuwarden/CitySUP (2000 bezoekers)

De SUP Skool Leeuwarden en CitySUP Leeuwarden zijn beiden huurder op het stadsstrand, met lessen, clinics en verhuur is dit de tweede groep bezoekers van het stadsstrand. In totaal kwamen ongeveer 2000 mensen op deze manier naar het stadsstrand. De groei van de SUP-sport en de toenemende bekendheid in Leeuwarden realiseerde de groei. (op de foto de Potmarge Cup, georganiseerd door de redactie van de LC).

Evenementen (1750)

De derde categorie bezoekers (1750) kwam op het stadsstrand naar aanleiding van een evenement, de SUP 11 CityTour, de SUP NL wedstrijd of een Friday Night SUP. Net als vorig jaar zijn deze evenementen vanuit het Stadsstrand georganiseerd en in toenemende mate worden deze bezocht door buitenlandse deelnemers. Veel Duitse deelnemers kennen de weg naar het Stadsstrand. (de foto is genomen na de SUP NL race).

Bijeenkomsten (1500)

Besloten bijeenkomsten is de vierde reden voor een bezoek aan het stadsstrand, het Friesland College, Vitens, de NDC mediagroep en studentenverenigingen vonden hun weg naar het Stadsstrand. Deze groep was qua leeftijd tussen de 18 en 65. De locatie werd door een ieder als zeer positief ervaren, vanuit deze groep bezoekers was het vooral de beleving van het strand die als zeer verrassend werd genoemd. Daarnaast wordt het Stadsstrand in toenemende mate gebruikt als workshop of vergaderlocatie. Een aantal vergaderingen is helaas geannuleerd vanwege de uitzending van Kanniewaarzijn op de landelijke televisie.

Strandbezoekers (500)

Het aantal echte strandbezoekers is dit jaar wel iets gegroeid, maar nog niet op het gewenste niveau. In het CH 2018 jaar zal bewegwijzering en betere aanduiding van openstelling hier verandering in moeten brengen. Bezoek via het water (250). In toenemende mate leggen er sloepen en pramen aan bij de nieuwe steigertjes, die aan het begin van het seizoen bij de Potmarge zijn aangebracht.

Persreizen (30)

Ook in 2017 zijn er diverse persreizen met Merk Friesland en de Gemeente georganiseerd en stond het stadsstrand op de agenda.

Publiciteit

Het stadsstrand is ook in 2017 Suksawat een van hun favoriete onderwerpen, aldus de eigen website. Natuurlijk is het voor een jongeren community een hele prestatie om de landelijke TV (zie filmpje hierboven) te halen, dat daar enige creativiteit in journalistieke normen en waarden voor nodig is vinden wij een beetje jammer. Voor het overige is er louter positief nieuws in de landelijke media en social media, meestal gerelateerd aan een evenement of bezoek van een blogger/journalist.

* Hier willen wij wel eem op reageren. Kanniewaarzijn heeft ons benaderd, en niet andersom, in tegenstelling tot wat de eigenaren beweren. Daarnaast: wij hanteren deugdelijke journalistieke normen en waarden. We hebben alle plannen doorgenomen, de subsidie-aanvragen doorgespit, hoor en wederhoor toegepast en de realiteit getoetst op basis van de plannen. De uitkomst daarvan is een lachertje. Misschien niet leuk voor de ondernemers, maar is wel zo. Om dan tegen de gemeente te zeggen dat wij een loopje nemen met de journalistieke normen en waarden: beetje kinderachtig. Als het allemaal niet klopt, kunnen ze beter naar de rechter of Raad van Journalistiek stappen.

Maar dat doen de ondernemers niet. Omdat ze weten dat wij gelijk hebben en harde feiten brengen. Om nog duidelijker te maken hoe onvolwassen Ritske en Oane omgaan met terechte kritiek: als we nu bellen met een paar vragen over deze evaluatie, flikkeren ze de hoorn erop. Waarom? Waarschijnlijk omdat we kritisch zijn over de verspilling van 110k gemeenschapsgeld. Omdat we kritisch zijn over de luchtfietserij. Omdat we kritisch zin over het creatief aanvragen van subsidie met termen als treinreizigersinteractie. 

En o ja: louter positief nieuws op sociale media? Open eens een willekeurig draadje over het Stadsstrand op Facebook en je struikelt over de verbaasde reacties. Heel veel Leeuwarders weten niet eens van het bestaan af. En zij die het Stadsstrand wel kennen, moeten er vooral heel hard om lachen en huilen tegelijk. Daarbij komt: ook de meeste journalisten van bijvoorbeeld de Leeuwarder Courant begrijpen bar weinig van het Stadsstrand en de subsidie die er naartoe is gegaan.

Marketing

In het eerste jaar is bewust gekozen voor een voorzichtige aanpak via sociale media werden mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en mogelijkheden. In 2017 is die aanpak noodgedwongen doorgezet, het late verstrekken van de horeca vergunning gooide roet in het eten…

Stadsstrand Leeuwarden city guide

Beeld 2018

In het volgende jaar zal er een bredere openstelling van de horeca zijn wat de bezoekersaantallen positief zal beïnvloeden. Meer activiteiten voor bedrijven en een kleine kaart om wat te eten zullen de veranderingen zijn. De ambitie is om het bezoekersaantal te verdubbelen ten opzichte van 2017. De volgende projecten zullen bijdragen aan deze verdubbeling.
Lagere scholen project

Basisscholen

In de laatste 2 weken van mei zijn er 20 clinics voor de lagere scholen van Leeuwarden, op 2 juni wordt dit project afgesloten met een wedstrijddag op het stadsstrand. De Gemeente Leeuwarden ondersteunt dit project, tijdens dit project zijn meer dan 400 kinderen te gast op het stadsstrand, de clinics zijn gratis voor de lagere scholen. Tijdens deze wedstrijddag op 2 juni is er gelijktijdig een SUP NL race waar de kinderen kunnen zien hoe de professionele SUP atleet een wedstrijd beleeft.

Middelbare scholen

Aan het eind van het schooljaar doen veel middelbare scholen een leuke activiteit met de laatste gymles, bij een groot deel staat dan SUPPEN op de agenda, vorig jaar zijn Comenius, Nordwin, Friesland College, Friese Poort en Piter Jelles met diverse groepen langs geweest, alle groepen hebben ook voor 2018 alweer principe afspraken gemaakt.

Elfwegentocht, op de SUP naar het werk

De droom van de Friese jeugd wordt van 1 t/m 14 juli 2018 werkelijkheid: in Fryslân reizen dan alle mensen met duurzame vervoermiddelen. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische auto’s en taxi’s, deelauto’s, groengasbussen, segways, ligfietsen, elektrische boten en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. De Elfwegentocht: twee weken feest zonder een druppel benzine! Het Stadsstrand zal i.s.m. Urgenda en de SUP Skool Leeuwarden forenzen uit de omliggende wijken van Leeuwarden de mogelijkheid bieden om met de SUP naar het werk te gaan. De reclame campagne hiervoor is inmiddels in gang gezet. De Elfwegentocht is onderdeel van CH 2018, afgelopen weekend is de tocht gepromoot tijdens de opening en de reacties waren erg positief.

Stenden/NHL

De meeste studentenverenigingen hebben in hun introductieprogramma een bezoek aan het Stadsstrand opgenomen, bij de start van het studiejaar bezoeken meer dan 1000 hogeschoolstudenten het stadsstrand om via de Potmarge door de stad te SUPPEN.

Wetterskip Fryslân doorzichtige kano’s

Wetterskip Fryslân heeft in het kader van de water beleef routes een project opgezet waarbij 10 doorzichtige kano’s worden aangeschaft. De uitgifte locatie van deze kano’s is het Stadsstrand Leeuwarden. De Gemeente Leeuwarden is ook partij in dit project. De planning is dat de kano’s voor de zomer van 2018 beschikbaar zijn op het Stadsstrand.

Ga het gesprek aan ( comments)