Sluitingstijden, is het nog van deze tijd?

sluitingstijden*English version below* 

Sluitingstijden van de horeca zijn hot. Of eigenlijk, het vrijgeven van deze beperking. In Zwolle is pas een proef van een jaar gestart, waarin de horeca zelf mag bepalen wanneer de deuren dicht gaan. En in Leeuwarden is het ook al aan de gang. Want sluitingstijden, is dat nog van deze tijd?

In Leeuwarden moet je voor drie uur ’s nachts bepalen in welke kroeg je de laatste twee uren van je kroegnacht door wilt brengen. Kut, want als je om vijf over drie ziet dat je ex ook in die kleine kroeg is, of als je vrienden net nog naar een andere kroeg zijn gegaan, zit je vast. Of je gaat naar huis.

Na vijf uur nog even een snackje scoren is er ook niet bij. Alle eet- en drinkgelegenheden moeten op dat tijdstip de deuren sluiten. Dus als je om vijf uur de kroeg uit komt, moet je ook meteen naar huis.

Dat beperkt het Leeuwarder uitgaansleven enorm. Is zoiets nog van deze tijd? Als je Culturele Hoofdstad wilt worden, hoort een goed bruisend nachtleven daar dan niet ook bij?

D66 heeft een motie ingediend om de boel open te gooien en alle horecaondernemers zelf te laten bepalen wanneer ze open gaan, en vooral: wanneer ze het slot erop gooien. Op dit moment wordt dat in de gemeente onderzocht.

Waarom die sluitingstijden?

Dit heeft met de veiligheid te maken. Leeuwarder uitgaanspubliek schijnt met een borrel op rond drie uur ’s nachts niet meer zo gezellig te zijn. De politie heeft zijn handen vol aan opstootjes. En dus gaat alles om drie uur op slot, zodat het overzichtelijk blijft. Dit is al een jaar of twintig zo.

Daar komt nog eens bij dat de laatste jaren de meeste incidenten plaatsvonden bij eetgelegenheden (de snackmuur dus) en daarom is de horeca sinds 2012 om vijf uur dicht.

Is het daardoor veiliger geworden? “Ik heb wel heel vaak nog mensen aan de deur om vijf over drie, die ik dan niet meer binnen mag laten. Die worden dan kwaad, en dat kan ook geregeld voor opstootjes zorgen,” zegt Ton Eijer, eigenaar van Scooters op het Ruiterskwartier.

Even een klein kijkje in de cijfers.

Dit deurbeleid is al een jaar of twintig van kracht. Wat heeft het opgeleverd? Zijn er inderdaad minder incidenten nu de kroegen de mensen binnen houden?

Nou, daar kunnen we vrij kort over zijn. Die zijn er niet. “Dat is al heel lang geleden, en de horeca is ontzettend veranderd. Met de komst van de motie gaan we daarmee aan de slag, dus we zijn nu in de onderzoeksfase”, aldus de afdeling Veiligheid van de gemeente Leeuwarden.

“Wel zijn we inmiddels per april gestart met een verruiming van de openstellingen van de “droge horeca.” De eetgelegenheden die geen drank schenken mogen dit jaar open tot half zes.”

Hoe zit dat eigenlijk in andere steden?

Het nachtleven in Groningen gaat nonstop door. Ooit begonnen met de regel dat je open mocht zolang er een live-optreden was, is inmiddels alle horeca van Groningen zo’n beetje tot de volgende ochtend gewoon open. Hoe zit het daar dan met de veiligheid? Zijn daar geen opstootjes?

“Er zijn altijd wel wat opstootjes, maar Groningen is totaal niet onveilig in de nacht”, zegt Chris Garrit, net nachtburgemeester-af van Groningen. “Iedereen heeft het gewoon prima naar zijn zin in de binnenstad, en het zou denk ik alleen maar meer agressie opleveren als je wel sluitingstijden zou gaan invoeren.”

“Ik vind sluitingstijden ook echt niet meer van deze tijd. Als jij ergens een feestje wilt vieren, je hebt een groepje mensen met je die ook nog steeds graag door willen feesten, en je hebt een eigenaar van een kroeg die dat voor die mensen mogelijk wil maken, dan vind ik dat je daar als gemeente je niet mee moet bemoeien. Het lijkt wel een soort nachtklok, ouderwets!”

Een aantal weken terug is eenzelfde motie in Zwolle aangenomen om de sluitingstijden los te laten. Ook daar draaien ze nu een proef van een jaar om te kijken hoe dat zich ontwikkelt.

Overigens zijn er in het hele land maar vijf steden die vrije openingstijden van de horeca hebben. Zelfs in Amsterdam kom je bij de meeste kroegen na twee uur niet meer naar binnen.

De meningen zijn verdeeld in Leeuwarden

Nachtburgemeester van Leeuwarden Age Dijkstra vertelt: “Ik ben absoluut voor de vrijgave van sluitingstijden. ik geloof dat dat het nachtleven zeer ten goede zal komen en dat het een logische stap is als reactie op de tendens om later de stad in te gaan. Daarnaast is het veel horecaondernemers een doorn in het oog dat ze na drieën geen gasten meer mogen toelaten.

“Ik vraag me ook af of dat de beheersbaarheid ook daadwerkelijk ten goede komt. Leeuwarden profileert zich graag als studentenstad en vrije sluitingstijden zijn een mooie manier om dit beeld gestalte te doen krijgen.”

Jeroen van der Wal, eigenaar van club 21, sluit zich hier bij aan. “Wij verzorgen veel technofeesten. Bij ons begint het feest vaak pas rond een uur of vier. Dan moet ik de feestende mensen een uur later allemaal weer de deur wijzen. Zonde, want wat er dan gebeurt is dat deze mensen de eerste trein naar Groningen pakken, om daar verder te feesten. Die mensen hadden ook in mijn club kunnen blijven als ik zelf mocht bepalen wanneer ik zou sluiten.”

“Ik zou niet later dicht gaan”, stelt Ton Eijer, eigenaar van Scooters. “Ik vind vijf uur een mooie tijd om te sluiten. Langer open zijn is voor mij niet rendabel. Het kost me te veel, en levert me te weinig op. Een paar aangeschoten mensen die aan de bar hangen, daar verdien je niet zo veel meer op.”

Politiek Leeuwarden is voor een onderzoek

Sander Douma, algemeen bestuurslid van de Jonge Socialisten (de jongerenclub van de PvdA), staat positief tegenover de openstelling van de sluitingstijden. “Dat komt het nachtleven ten goede, denk ik. Als jongerenpartij zijn we zelf ook de doelgroep, en we merken vaak genoeg dat we stiekem naar Groningen gaan. Omdat je daar ook langer door kunt gaan en meer vrijheid hebt.”

“Maar we houden wel een slag om de arm. We zijn erg nieuwsgierig naar het effect op de veiligheid. Mocht het niet beheersbaar zijn, en zou de stad erdoor onveiliger worden, dan moeten we het niet willen. Veiligheid staat voorop.” VVD, PVDA en JOVD sluiten zich hier bij aan.

Door Annemarie Lindeboom

Foto door Chris Terwijn

 

ENGLISH VERSION (translated by Alexis Goertler)

Closing times in the hospitality industry are currently a hot topic, or rather, the freedom for restaurants, bars, pubs and clubs to choose their own closing times. A one-year trial has just started in Zwolle, allowing hospitality businesses to choose when they close. Leeuwarden is joining the movement. The question stands, are closing times still necessary in this day and age?

If you go out at night in Leeuwarden, you need to choose where you want to spend the last hours of your night before 3:00am. The catch is, if you find out that your ex is in the bar or your friends have suddenly decided to go elsewhere and it’s 3:05am, you have the choice to either remain stuck in the bar you chose or go home. And if you want to score a snack after 5:00am, you’re out of luck. All establishments are required to close by then. So once you leave the bar at 5:00am, you have no other choice than to go home.

Naturally, this limits the nightlife in Leeuwarden. Are closing times of this era? And when Leeuwarden is European Capital of Culture in 2018, shouldn’t the nightlife be lively?

D66, a Dutch political party, has submitted a motion that would allow all hospitality establishments to decide when they wish to open, and more importantly, when they wish to close. The city’s municipality is currently looking into this option.

Why do we have closing times?

Closing times are there for safety reasons. Apparently clubbers and bar guests in Leeuwarden are not very sociable around 3:00am after they’ve had a few drinks and police have often had to be called in to deal with the drunk and disorderly. This led to the 3:00am closing times twenty years ago, allowing authorities to stay in control of these situations.

Additionally, incidents in recent years have added to the debacle. Most of these disturbances have happened at local snack bars, therewith forcing eateries to close at 5:00am as well.

Have all of these measures ensured nightlife safety? Ton Eijer, owner of Scooters on the Ruiterskwartier, says: “I often still have people at my door at 3:05am who are no longer permitted to enter. They then get angry, which can lead to incidents.”

A look at the figures

This door policy has been enforced for approximately twenty years. Has it delivered the safety it promised? Are there really fewer incidents now that bars keep their guests inside?

We can be quite short on this; those numbers don’t exist. According to the department of safety at the municipality of Leeuwarden: “That is really long ago and the hospitality industry has changed tremendously. We are busy with the motion submitted by D66 and are currently in the investigation phase. We have already extended the opening times of the ‘dry establishments’, those who do not serve alcohol, allowing them to remain open until 5:30am this year.”

How do other cities deal with this?

The nightlife in Groningen goes through the night. It started at some point with the rule that you may stay open as long as there is a live performance, and in the meantime the majority of establishments stay open until the following morning. However, what is the safety like there? Are there no incidents?

“There are always some incidents, but Groningen is absolutely not unsafe at night,” says Chris Garrit, who recently stepped down as the night mayor of Groningen. “Everyone enjoys themselves in the city center and I think it would just incite aggression if we were to introduce closing times.

“I also find that closing times are no longer of this time. If you want to party someplace, you’ll have a group of people who will want to continue partying, and you’ll have an owner who will want to make that possible for them, and I don’t think that is something for the municipality to get mixed up with. It seems like curfew, so old-fashioned!”

The motion to get rid of closing times in Zwolle was accepted several weeks ago. They will now go through a one-year trial period, in order to see how this develops. In all of The Netherlands there are only five cities that allow establishments to decide their own opening times. Even most bars in Amsterdam won’t let you through the door after 2:00am.

Opinions are split in Leeuwarden

Age Dijkstra, the night mayor of Leeuwarden, explains: “I’m absolutely for the release on closing times. I believe that the nightlife will benefit from this and that it’s a logical step relating to the trend to go out later at night. Additionally, it’s a real pain for many hospitality businesses to not allow any more guests in after 3:00am.

“I wonder if this will really help the manageability. Leeuwarden prides itself in being a student city and freedom of closing times would help the cause.”

Jeroen van der Wal, owner of club 21, agrees with this: “We throw many techno parties. Our parties usually only get going at around 4:00am. That means I have to show people the door an hour later. It’s a shame, since these people take the first train to Groningen and continue to party there. These people could have stayed in my club, if I were allowed to decide when to close.”

“I wouldn’t close any later,” says Ton Eijer, owner of Scooters. “I think 5:00am is a good time to close. Staying open much later isn’t profitable for me. It costs me too much and yields very little. A few tipsy people hanging at the bar don’t make you money.”

Politicians in Leeuwarden are open for the inquiry

Sander Douma, member of the Jonge Socialisten (“Young Socialists”, the youth organization of the political party PvdA), is positive about allowing owners to determine their own closing times. “I think this will benefit the nightlife. We, as a youth organization, are part of this target group and we’ve noticed that we’d rather go to Groningen, in part because you can go out longer and you have more freedom.”

“We are cautious about jumping into this as well as curious of the effect it will have on safety. Should it be unmanageable and the city were to become less safe, then we do not want it. Safety comes first.” VVD, PvdA and JOVD are in agreeance.

 

Ga het gesprek aan ( comments)