Gemeente Leeuwarden ‘fietsendief’: deel 2 #UPDATE

.foto-5

Oh dear. Het fietsenbeleid van de gemeente leidde meer dan eens tot ophef. Het grote probleem bestond, en bestaat nog steeds uit hoofdzakelijk twee dingen: te weinig ruimte om je fiets te stallen en slechts vier uur om je fiets te verwijderen. Die vier uur is natuurlijk niet te doen voor forenzen, want de meeste mensen gaan in de ochtend naar hun werk en blijven daar gewoon acht uur. Kortom: dat label aan je verkeerd geparkeerde of verplaatste fiets is voor de sier, een protocol.

Het kwam bij Suksawat eerder aan het licht en onze favo wethouder Thea Koster reageerde daar op. Lees zelf maar. Een oplossing op het grote fietsenprobleem werd kort daarna gepubliceerd, alhierrr. Nu is er nog niks gebeurd, zo lijkt het. Tenminste, niet volgens Evie Dam, wier fiets voor de tweede keer dit jaar is weggehaald. Volgens haar hebben de medewerkers er geen boodschap aan dat haar fiets door iemand anders is verplaatst, en er werd zelfs een heel klein kinderfietsje weggehaald. De maat is vol bij Evie, daarom is zij met een petitie gestart.

De inhoud:

Wij forensen, studenten en reizigers vanuit Leeuwarden constateren dat er regelmatig fietsen worden verguld met het label “binnen 4 uur verwijderen” en vervolgens daadwerkelijk worden verwijderd. Vervolgens kun je je fiets afhalen bij fietsenopslag AFAC voor 25 euro en evt een nieuw slot. Dit staat in schril contrast met fietswrakken, die worden gelabeld en vervolgens na 28! dagen verwijderd. Het komt daardoor meer dan eens voor dat iemand andermans fiets uit de stalling trekt en elders neerzet om de eigen fiets op die plek in de stalling te zetten. Wanneer er een bezwaarschrift wordt ingediend kun je het antwoord krijgen dat je het geld terugkrijgt (heb ik ondervonden) en een vergoeding voor een slot mits je een verklaring tekent dat je het bezwaarschrift intrekt. Je zal maar in Leeuwarden wonen en elders werken en daardoor aangewezen zijn op de fiets en openbaar vervoer.
Wij verzoeken de gemeente Leeuwarden dit protocol te veranderen, van 4 uur naar 10 uur zodat je nog de kans hebt je fiets te ‘redden’ en het belangrijkste: uitbreiding van de Fietsenstalling, er is nog genoeg plek rondom station!

De uitbreiding van de fietsenstalling zal weleens heel erg lastig kunnen worden. Zeker op korte termijn is dat niet haalbaar, gezien eerdere reacties van de Gemeente. Wel lijkt het er op dat de wijziging van vier naar tien uur ontzettend zou kunnen helpen. Maar wat vindt u? De petitie staat hierrrr, mee twitteren kan hierrr.

*UPDATE: reactie Thea Koster via Twitter

Schermafbeelding 2013-05-27 om 16.40.09