Festivals Groene Ster worden bedreigd door bedreigde diersoorten

festivals Groene Ster

Groene Ster Duurzaam is samen met DKV in een hevige strijd verwikkeld: welke club wordt het meest gehaat in Leeuwarden. Groene Ster Duurzaam heeft dit weekend met beschermde diersoorten de concurrentie uit Heerenveen een behoorlijke slag toegediend.

Volgens het clubje notoire festivalhaters is de bedreigde meervleermuis het slachtoffer geworden van Psy-Fi, meldt althans Groene Ster Duurzaam. Het bijzondere dier zou na Psy-Fi niet meer zijn waargenomen in het recreatiegebied, terwijl het achterneefje van Batman daarvoor nog vrolijk rondfladderde.

Vleermuis en heikikker versus festivals

Naast de vleermuis worden ook het leefgebied van onder meer de waterspitsmuis, de heikikker en de Noordse woelmuis bedreigd door de festivals op Groene Ster. Reden voor de klagers, verenigd in Groene Ster Duurzaam, om weer naar de rechter te stappen met als doel: het kapotmaken van de vergunning voor de festivals.

Promised Land, Welcome to the Village, Psy-Fi en Conference of the Birds zijn, wat Groene Ster Duurzaam betreft, allemaal de Sjaak. Door het harde geluid en de lichtvervuiling zouden de bijzondere diersoorten definitief de Groene Ster de rug toekeren. Volgens Theo van Gelder, woordvoerder GSD, moet er daarom een eind komen aan de feesten.

Dinsdag bij de rechter

“Je moet juist aantonen dat er geen kans is op bedreiging van die diersoorten”, vertelt hij tegen de LC. En volgens de woordvoerder is dat bij de festivals niet het geval. Sterker: er wordt grote schade aangericht die niet binnen een jaar herstelbaar is. “Op het terrein is roofbouw gepleegd”, sombert de woordvoerder in de krant.

In totaal zijn er vijftien zwaar beschermde plant- en diersoorten aangetroffen in de Groene Ster. Door de festivals wordt het leefgebied van al die diersoorten bedreigd, zegt GSD (die zegt zestig buurtbewoners te vertegenwoordigen) in een beroepschrift tegen de vergunningen voor Psy-Fi in 2016, dat komende dinsdag voor de rechter komt.

Vergunning vernietigen

Als de rechter GSD daarin gelijk geeft, staat volgens Van Gelder de weg vrij om dit jaar de omgevingsvergunning al van te voren te laten vernietigen. “Dat gaan wij vragen in een voorlopige voorziening.” Voor het geval GSD wint, moet Leeuwarden op zoek naar een alternatief, vindt Van Gelder. “Er zijn plekken genoeg.”

In de afgelopen jaren won GSD meerdere rechtszaken tegen de gemeente. Zo werd de omgevingsvergunning over 2015 achteraf vernietigd. De gemeente is daarom begonnen met het wijzigen van het bestemmingsplan. Maar dat komt te laat voor dit jaar, waardoor de festivals opnieuw van een omgevingsvergunning afhankelijk zijn.

Wethouder niet verbaasd

Daarin wordt meer rekening gehouden met de belangen van natuur en bewoners, is de bedoeling. Maar volgens Groene Ster Duurzaam is dat niet afdoende. “Met wat ik ondertussen weet van de natuurwaarde van de Groene Ster, kan dit niet meer.” Een stuk van de Groene Ster hoort bij de Ecologische Hoofdstructuur. En de Grote Wielen zijn weer een Natura2000-gebied.

Wethouder Sjoerd Feitsma is niet verbaasd over de nieuwe poging van Groene Ster Duurzaam. “Het ligt in de lijn der verwachting.” Maar volgens de bestuurder houdt de gemeente voldoende rekening met het milieu en wordt er in de vergunning goed gekeken naar de effecten van de festivals op het recreatiegebied. Op de redactie zijn we wat huiveriger.

Oh noooooo

De vorige keer gaf de rechter Groene Ster Duurzaam voor een groot gedeelte gelijk, omdat de gemeente de papieren niet goed in orde had. Die zaken werden, gelukkig maar voor de festivals, met terugwerkende kracht beoordeeld. Maar de uitspraken van de rechter maken wel duidelijk dat de gemeente broddelwerk heeft geleverd met de omgevingsvergunningen.

Met die wetenschap in het achterhoofd wachten wij met enige angst op de visie van de rechter. Komende dinsdag buigt de rechter zich over het beroepsschrift tegen de vergunning van Psy-Fi in 2016 en dan met name over de gevolgen voor bedreigde diersoorten. Als de rechter GSD gelijk geeft, maakt dat volgens Van Gelder de weg vrij om vooraf de vergunning te laten vernietigen.

Boe Groene Ster Duurzaam en boehoe gemeente

Dat zou betekenen dat vier belangrijke festivals onder Culturele Hoofdstad wegvallen. Welcome to the Village maakt deel uit van de hoofdprogrammering, net als het eenmalige dans- en muziekfestival Conference of the Birds, dat draait om bedreigde weidevogels. Als de festivals niet doorgaan, mag je dat Groene Ster Duurzaam aanrekenen, maar vooral de gemeente.