180 studentenkamers en 70 hotelkamers op Tweebaksmarkt

Kpn

Als het aan Post Plaza en Slokker Vastgoed ligt, worden er eind 2021, 180 nieuwe studentenkamers en 70 nieuwe hotelkamers geopend in het KPN complex in Leeuwarden.

Het enorme pand aan de Tweebaksmarkt staat al enige tijd leeg. Door de digitalisering heeft KPN de meeste ruimte in het gebouw niet meer nodig. Tijd voor wat anders dus.

Luxe studentenkamers en uitbreiding van bestaand hotel

Kpn

Het idee is om 150 nieuwe studentenkamers in te richten. En dan niet zo’n basic hokje waar net je eenpersoonsbed met een kledingkast in past, maar wat ruimere en luxere studio’s zoals we die ook kennen van Markt058.

Naast de studentenkamers wilt Post Plaza investeren in zeventig nieuwe hotelkamers voor bij het aanliggende hotel. Directeur Herman Schreuder verwacht op basis van de bestaande prognose dat het aantal toeristen in Leeuwarden blijft stijgen, ondanks de huidige corona-ontwikkelingen blijft hij optimistisch.

Omwonenden zien problemen, gemeente wacht af

Kpn

Niet zo optimistisch zijn de omwonenden. Al ruim 50 adressen hebben hun handtekening gezet op een brief met bezwaren die naar de gemeente zal worden gestuurd. De buurtbewoners zijn bang voor veel extra overlast als er ineens 150 studenten in de straat bijkomen.

Vooralsnog heeft de gemeente, die positief tegenover de ontwikkelingen staat, nog geen definitief oordeel gegeven. Zij wachten de brief van de omwonende af en verdere uitwerkingen van de initiatiefnemers. Het gaat hoe dan ook nog wel ‘formeel duren, want in het originele bestemmingsplan wordt dit ambitieuze plan niet toegestaan.